Deutsch

Home
Prosa
Lyrik
Presse
Links
Varia
Galerie
Vita
Kontakt
Kino Muza

Artur Becker
Kino Muza
Powieść

Wydawnictwo Borussia                    
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa
"Borussia" 
tel/fax: 0048 89 534 00 26
ul. Kopernika 45/ III p. 10-513 Olsztyn, Poland
wydawnictwo@borussia.pl
www.wydawnictwo-borussia.pl

187 stron
Oprawa: twarda   
cena 34 zł
ISBN 978-83-89233-52-3
Olsztyn 2009

Przekład na język polski: Dariusz Muszer (www.dariusz-muszer.de)
Opracowanie graficzne: Janusz Pilecki
Redakcja: Jolanta Juran, Alina Kuzborska
Redakcja techniczna i korekta: Iwona Anna Ndiaye

| Zamówić | Prasa | Fragment książki | Deutsch |

O książce:

Powieść „Kino Muza” jest pierwszą publikacją prozy Beckera w języku polskim.
Przedstawia los bohatera na rozdrożu: między miasteczkiem Bartoszyce i niemiecką Bremą. Powieść stanowi portret pokolenia, które musiało dokonać wyboru między kolaboracją z władzą komunistyczną a "wolnością" na Zachodzie.
Jest to również portret miasta na prowincji, które ma za sobą powikłaną historię, a przed sobą nadciągające przemiany... '


O serii wydawniczej
RE-MIGRACJE
pod redakcją
Aliny Kuzborskiej:


Nowa seria prezentuje wybrane utwory literackie pisarzy niemieckiego obszaru językowego, wywodzących się z innych krajów i kultur (Polska, Turcja, Bałkany, Rosja i in.).


O autorze:

Artur Becker, ur. w roku 1968 w Bartoszycach (obecnie województwo warmińsko-mazurskie).
Od 1985 roku mieszka w Niemczech. Prozaik, poeta, eseista, pisze w języku niemieckim. Jest najbardziej znanym niemieckojęzycznym autorem pochodzenia polskiego. Wszystkie jego powieści związane są tematycznie z Warmią i Mazurami. W Niemczech opublikował jedenaście książek - poezję i prozę.
Laureat prestiżowej nagrody im. Adelberta von Chamisso za rok 2009.

Tłumaczenie książki wsparł finansowo Goethe-Institut ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Die Übersetzung wurde vom Goethe-Institut aus Mitteln des Auswärtigen Amtes gefördert.

Książkę wydano dzięki finansowej pomocy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Die Herausgabe des Buches wurde von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit finanziell unterstützt.

Książkę wydano dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku.
Die Herausgabe des Buches wurde vom Deutschen Generalkonsulat Danzig finanziell unterstützt.

Książkę wydano dzięki pomocy finansowej Fundacji Georga i Marii Dietrichów z Offenburga.
Die Herausgabe des Buches wurde von der Georg und Maria Dietrich Stiftung (Offenburg) finanziell unterstützt.

Copyrights: Copyright © by Hoffmann und Campe Verlag 2003
Copyright © for the polish edition by "Borussia" 2008
Copyright © for the polish translation by Dariusz Muszer 2008

 

Głosy Krytyki:

Książkę przeczytać warto (...).“,
Beata Pieńkowska
Nowe Książki

„Przyznana po raz 25. nagroda literacka im. Alberta von Chamisso, przeznaczona dla autorów obcego pochodzenia piszących po niemiecku, trafiła pod koniec 2009 roku w ręce Artura Beckera w uznaniu nowatorstwa, jakie jego twórczość wniosła do literackiego języka niemieckiego, oraz za poetycki wkład pisarza w zacieśnianie relacji kulturowych pomiędzy Polską a Niemcami.“,
Heide Soltau / tłum. Anna Sadokierska
Deutsche Welle, 17.02.2010

„Od kina do szewca“,
Grzegorz Kwakszys
Gazeta Olsztyńska, 30.05.09

„Jego powieści, wiersze i opowiadania, wydane pod koniec lat dziewięćdziesiątych i w pierwszej dekadzie XXI wieku (do tej pory jedenaście książek oraz liczne wznowienia), wzbudziły zainteresowanie kręgów, decydujących o sukcesie literackim w Niemczech. Krytyka okrzyknęła go przedstawicielem „słowiańskiego realizmu magicznego”, piszącym o „totalitaryzmie, alkoholizmie i katolicyzmie”, choć dość trzeźwo opisuje on raczej komizm komunizmu w krainie katolicyzmu i alkoholizmu.“,
Urszula Usakowska-Wolf
Twoja Gazeta

„Becker do emigracyjnych doświadczeń swojej generacji podchodzi z dystansem i ironią pomieszaną z sarkazmem. To wielka siła jego powieści, także tej, która dopiero jest przygotowywana do polskiego wydania („Wodka und Messer” będzie nosiła tytuł „Nóż w wódzie”). Becker pisze z poczuciem humoru, który jako żywo przypomina ten, z którym na co dzień spotykamy się na Górnym śląsku.“,
„Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie Prusy Wschodnie“ Krzysztof Karwat, Dziennik Zachodni 17.07.2010  

 

„Kino Muza” - promocja po polsku/polnische Ausgabe von „Kino Muza”
25.05.2009
Interview/wywiad bei/do Radio Olsztyn, von/przepr. Ewa Zdrojkowska


[Aktuell] [Prosa] [Lyrik] [Presse] [Links] [Varia] [Galerie] [Vita] [Kontakt]

Copyright © 2017 Artur Becker
Alle Rechte vorbehalten. All Rights reserved